Thomas Ellifritt’s Fotomat model

Thomas Ellifritt’s Fotomat model

This beautiful model of a Fotomat booth by Thomas Ellifritt is incredibly detailed.

Thomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.comThomas Ellifritt’s Fotomat model - FotomatFans.com